Lập team đại phá khu xông hơi Jim Jil Bang chuẩn "Hàn xẻng" đầu tiên ở Hà Nội